0

0
Om ossJobba härPressBlogg
Vill du synas hos oss?

Bencha hjälper dig göra kloka val!

Hållbarhet är den viktigaste frågan för oss på Bencha. Vi anser att det konsumtionssamhälle vi lever i måste genomgå en stor förändring och vi vill vi vara en del av den. Vi vill på ett enkelt sätt kunna informera om vad som är kloka och hållbara val för dig som konsument. Hållbarhet behöver nämligen inte vara så svårt. I första hand ska du konsumera så lite som möjligt, men när du väl behöver handla något – då hjälper vi dig att hitta de bästa produkterna!

Pre-Owned

På Bencha finns ett stort sortiment av Second Hand - produkter. När du väljer ett så kallat pre-owned plagg betyder det att ett nytt inte behöver produceras. Eftersom att 80% av klimatutsläppen för klädindustrin sker vid tillverkningen är vårt pre-owned sortiment ett miljövänligare val.

När du handlar begagnat – se då till att köpa plagg av bra kvalitet som därmed kommer hålla länge. Om ett plagg används tre gånger längre minskar dess miljöpåverkan med hela 65 procent. Därför är det också viktigt att ta hand om de plagg vi har genom att exempelvis laga dem när de går sönder istället för slänga bort och köpa nytt.

På Benchas hemsida hittar du second hand-produkter genom att klicka i rutan med ”Miljömedvetet”.

Ekologiska material

Begreppet ekologiskt innebär produktion utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel eller GMO. Det betyder också att djuren ska leva så naturnära som möjligt samt att förädling av livsmedel ska ske utan syntetiska tillsatser. Genom att skapa en gynnsam miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar även angreppen på växterna.

- Vattenåtgången är densamma som vid konventionell odling.

- Att köpa en vara som är producerad i ekologiskt material innebär trots allt att man producerar nya kläder.

På Benchas hemsida hittar du våra ekologiska produkter genom att klicka i rutan med ”Miljömedvetet”.

Återvunna material

Miljöproblemen från oljeutvinningen är relativt lika för alla syntetfibrer. Förutom att olja är ett icke förnybart råmaterial, är framställningen av syntetfibrer energikrävande och det finns risk för att hälso- och miljöfarliga ämnen skadar människor och miljö. Användning av återvunnet plastmaterial förekommer främst för polyester och är ett sätt att minska både resursanvändningen samt att sänka energiåtgången. I dag finns framförallt polyester från återvunna PET-flaskor.

- Ett problem med syntetfibrer är att de släpper ifrån sig mikroplaster när de tvättas. En del partiklar som spolas ut med tvättvattnet passerar igenom reningsverkens filter och kan hamna i vår natur där de blir kvar under mycket lång tid. Ett tips är att tvätta med en GuppyFriend-påse då denna påse inte tillåter mikroplaster att ta sig ut i våra vatten.

- Att köpa en vara som är producerad i återvunnet material innebär dock fortfarande att man producerar nya kläder.

På Benchas hemsida hittar du produkter i återvunna material med hjälp av att filtrera på ”Miljömedvetet” i produktflödena!

Miljömedvetet

Miljömedvetet på Bencha

Eftersom köp av nya kläder inte är ett hållbart val, har vi istället valt att belysa de produkter som faktiskt aktivt jobbar med ekologisk hållbarhet med en symbol för miljömedvetenhet. Den gör det lättare för dig som konsument att leta bland de produkter som finns. När du klickar in dig på en specifik produkt kan du lätt se om produkten är miljövänlig samt se om den stämmer överens med dina krav:

Markeringar som Bencha letar efter

GOTS-certifierad

GOTS (Global Organic Textile Standard) är en internationell miljömärkning för ekologisk textil. Märkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil. Krav ställs på textilfibern och på de kemikalier som används i bearbetningen men också på paketering, märkning och distribution. GOTS ställer också krav på arbetsförhållanden i fabrikerna.

FairTrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Den innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

FSC-certifierat

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Genom sitt certifieringssystem FSC skyddas hotade djur och växter samt markens framtida förmåga att bära skog. Den garanterar även säkra och sunda arbetsvillkor för de som arbetar i skogen samt rättigheter för världens urbefolkningar.

LWS-certifierad

Leather Working Group, LWG, är en icke vinstdrivande organisation som är ansvarig för en världsledande certifiering av läderindustrin. Artiklar med denna märkning är tillverkade av läder från ansvarsfulla producenter vilka har reviderats och certifierats av LWG.

RWS-certifierad

Allt ull i denna produkt är certifierad enligt Responsible Wool Standard, vilken fokuserar på respekt för djurens välfärd samt hur man bäst förvaltar och skyddar naturen. RWS ställer krav på fårens välbefinnande, men har även miljökrav på gårdarna. Standarden kräver att marken som fåren betar och lever på används på ett ansvarsfullt sätt när det gäller bekämpningsmedel och biologisk mångfald.

KRAV

KRAV-märket är den mest kända miljömärkningen på mat i Sverige. Det visar att en vara är ekologisk och så hållbart producerad som möjligt. KRAV betyder helt enkelt att den är producerad med hänsyn till natur, klimat, djur och människor.

ECOVERO-certifierad

ECOVERO är en ny viskosfiber som är tillverkad av cellulosa från certifierade skogar. Den är både mer miljövänlig och hållbar än andra slags viskosfiber.

Conscious

Märkningen innebär att produkten innehåller minst 50% hållbara material, som ekologisk bomull och återvunnen polyester. Undantaget är återvunnen bomull, som endast kan utgöra 20% av en produkt på grund av kvalitetskraven.

Hållbarhet på Bencha internt

Bencha jobbar med att hitta återförsäljare som liksom oss prioriterar hållbarhet. Vi värdesätter leverantörer som aktivt jobbar för ett mer hållbart samhälle.

Internt har Bencha tagit del av BreakIt Impact Challenge och genomgått deras fem-stegsprocess för att skapa en mer hållbar arbetsplats:

Stegen var följande:

  1. Se över företagets resor
  2. Göra arbetsplatsen klimatsmart
  3. Se över leverantörer
  4. Se över affärsplanen och hur den kan bidra till en mer hållbar utveckling
  5. Se över klimatpåverkan och klimatkompensera

Bli en del av förändringen!

Hållbarhet består av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I dagsläget finns information om den ekologiska hållbarheten på Bencha. Vårt nästa steg är att börja se över den sociala hållbarheten för att därmed kunna visa våra kunder vilka leverantörer och varumärken som vi jobbar med. Den information vi får av våra leverantörer i dagsläget är begränsad, men vi jobbar ständigt med att kunna ge en så transparent bild som möjligt till dig som kund och konsument. I takt med att vi växer, kommer vi också ställa högre krav på våra återförsäljare.

Till dig som vill vara en miljömedveten konsument, vill vi bara säga: Bli en del av förändringen du med och börja Bencha redan nu!